Kustpipare

Kustpiparen är en vadare som häckar på den sibiriska tundran.  Hos oss påträffas ibland genomflyttare under hösten.  Bo Hallman har noterat förbisträckande kustsnäppor vid Munsö, Lillgrundet i Öja i juli månad 2011, 2013, 2014 och 2017.

2020-08-31 | 1 st.

Vikström Sten
Orres, Karleby

2017-09-20 | 1 st.

Vikström Sten
Orres, Karleby

2017-07-27 | 2 st.

Hallman Bo
Munsö Lillgrundet, Öja

2014-07-17 | 3 st.

Hallman Bo
Munsö Lillgrundet, Öja

2013-07-28 | 1 st.

Hallman Bo
Munsö Lillgrundet, Öja

Page 1 of 1