Labb

Labben är en flyttfågel som anländer i april-maj till sina häckplatser i den yttre skärgården.  I gårdsplanskryssningen har det inkommit noteringar på labbar endast sommartid och alla observationer är gjorda i Öja:  Munsö, Lillgrundet (Bo Hallman) under 10 säsonger, Märaskärsviken  (Stina Hallman) under 5 säsonger samt dessutom 1 notering från Kåtöskatan (Carita & Åke Kortell).

2021-07-25 | 2 st.

Hallman Stina
Märaskärsviken, Öja

2021-07-24 | 2 st.

Hallman Bo
Munsö Lillgrundet, Öja

2020-08-01 | 2 st.

Hallman Bo
Munsö Lillgrundet, Öja

2019-07-23 | 2 st.

Hallman Bo
Munsö Lillgrundet, Öja

2018-07-26 | 2 st.

Hallman Bo
Munsö Lillgrundet, Öja

2017-07-18 | 1 st.

Hallman Bo
Munsö Lillgrundet, Öja

2016-07-15 | 1 st.

Hallman Bo
Munsö Lillgrundet, Öja

2015-07-23 | 3 st.

Hallman Stina
Märaskärsviken, Öja

2015-07-11 | 2 st.

Hallman Bo
Munsö Lillgrundet, Öja

2014-07-26 | 1 st.

Hallman Bo
Munsö Lillgrundet, Öja

2014-07-24 | 2 st.

Hallman Stina
Märaskärsviken, Öja

Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >>
  • Last