Lappmes

Lappmesen är som namnet antyder en nordlig häckfågel, som dock i viss mån kan vandra söderut under hösten och nå även våra trakter.  Har ej noterats i gårdsplanskryssningen.

Page 1 of 1