Lappsparv

Lappsparven är en flyttfågel som häckar uppe i fjällen och flyttar genom nejden i april månad, varvid den två gånger kommit in i vår statistik med dateringen 21 april:   Orres i Perho ådal våren 2008 (Sten Vikström) och Tyllivägen 9 i Kaustar våren 2014 (Gunni-Maj & Johnny Björk).   Påträffas rastande på stubbåkrar på nejdens vidaste odlingsmarker, någon gång även på kalytor i skogsterräng.

2014-04-21 | 60 st.

Björk Johnny
Tyllivägen 9, 67600 Karleby

Page 1 of 1