Lappuggla

Lappugglan kan påträffas häckande i vår nejd vid speciellt god åkersorkförekomst.  För det mesta får vi nöja oss med tillfälliga besök under höst och vinter.  Ej noterad i gårdsplanskryssningen.

Page 1 of 1