Lavskrika

Lavskrikan påträffas året om i vår nejd, men den lever rätt tillbakadragen i skogsmarkerna och har inte kunnat påvisas i gårdsplanskryssningen.  Kommer gärna fram till fågelmatningar där man erbjuder fett.

Page 1 of 1