Mindre flugsnappare

Den mindre flugsnapparen är en flyttfågel som anländer i maj, men sjungande hanar är mycket ovanliga i vår trakt.  Merparten av observationerna hänför sig till skyddsområden av urskogstyp.  Ej noterad i gårdsplanskryssningen.

Page 1 of 1