Mindre sångsvan

Den mindre sångsvanen häckar på ishavstundran i öst och påträffas regelbundet även hos oss under flyttider.  I gårdsplanskryssningen noterades den våren 2011 vid Orres, när den flög förbi i sällskap med några sångsvanar.

2020-05-04 | 1 st.

Lidsle Håkan
Rödsö, Långören

2019-04-03 | 1 st.

Vikström Dan
Borgsvägen 28, 67400 Karleby

Page 1 of 1