Mindre sångsvan

Den mindre sångsvanen häckar på ishavstundran i öst och påträffas regelbundet även hos oss under flyttider.  I gårdsplanskryssningen noterades den våren 2011 vid Orres, när den flög förbi i sällskap med några sångsvanar.

Page 1 of 1