Mindre sumphöna

Den mindre sumphönan är en gäst från sydost som sporadiskt påträffats i vår nejd.  Under år 2010 gjordes 9 observationer i vårt land.  Ej noterad i gårdsplanskryssningen.

Page 1 of 1