Mosnäppa

Mosnäppan är en flyttfågel som anlänt under perioden 16-29 maj, med ett snittvärde den 22 maj, men det är bara Nisse Kotka som svarat för vårnoteringarna ute vid Brudskär.  Den tidigaste iakttagelsen är gjord våren 2010. Mosnäppor vid Brudskär är en tradition med gamla anor, för den har faktiskt häckat på Nisses villagårdsplan under 1960-talet.   Höstflyttare i juli har noterats av Bo Hallman på Munsö, Lillgrundet i Öja.

2021-07-23 | 3 st.

Hallman Bo
Munsö Lillgrundet, Öja

2020-07-21 | 4 st.

Hallman Bo
Munsö Lillgrundet, Öja

2020-05-15 | 1 st.

Lidsle Håkan
Lidslevägen 4, 67400 Karleby

2019-07-17 | 3 st.

Hallman Bo
Munsö Lillgrundet, Öja

2016-07-30 | 1 st.

Hallman Bo
Munsö Lillgrundet, Öja

2015-05-21 | 3 st.

Kotka Nils
Brudskär, Karleby

2013-07-17 | 2 st.

Hallman Bo
Munsö Lillgrundet, Öja

Page 1 of 1