Myrsnäppa

Myrsnäppan är en flyttfågel som anländer sent i maj och ses rasta på lämpliga vadarstränder även i vår nejd.  Häckar på vidsträckta myrar norröver.  Ej noterad i vår gårdsplanskryssning.

Page 1 of 1