Nordsångare

Nordsångaren är en flyttfågel som anländer sent i juni och häckar i landets östra delar.  Sjungande hanar kan även sporadiskt uppträda i vår nejd.  Ej noterad i gårdsplanskryssningen.

Page 1 of 1