Nötväcka

Nötväckor av den skandinaviska rasen häckar närmast i södra Finland.  I vår nejd påträffas ibland nötväckor av sibiriskt ursprung i samband med höstvandringar.  I gårdsplanskryssningen har de påträffats under vintern 2006-07 och 2014-15, varvid 5 gårdsplaner har haft besök av den skickliga klättraren.

2015-01-31 | 1 st.

Hallman Stina
Krukmakarvägen 13, 68500 Kronoby

2015-01-05 | 1 st.

Orava Siv
Krukmakarvägen 9, 68500 Kronoby

2014-11-20 | 1 st.

Hallman Stina
Krukmakarvägen 13, 68500 Kronoby

2014-10-29 | 1 st.

Skog Karin
Sandbackavägen 203, 68410 Nedervetil

2014-10-24 | 1 st.

Orava Siv
Krukmakarvägen 9, 68500 Kronoby

Page 1 of 1