Orre

Tidigare var orren en lättkryssad art på landet, eftersom man knappast kunde stiga ut på trappan en vårmorgon utan att höra orrspel.  Numera är det tuffare att kryssa arten, speciellt i kustbygden. Det är dock orrkuttret som oftast leder in arten i vårt protokoll, för 62 % av noteringarna är inbokade i april månad.

2020-03-05 | 3 st.

Lidsle Håkan
Rödsö, Långören

2020-01-09 | 5 st.

Vikström Sten
Orres, Karleby

2019-08-18 | 6 st.

Lidsle Håkan
Rödsö, Långören

2019-06-13 | 1 st.

Hallman Bo
Munsö Lillgrundet, Öja

2019-04-17 | 7 st.

Lidsle Johan
Rödsö, Långören

2019-02-11 | 15 st.

Vikström Sten
Orres, Karleby

2018-12-13 | 2 st.

Lidsle Håkan
Rödsö, Långören

2018-07-12 | 1 st.

Hallman Bo
Munsö Lillgrundet, Öja

2018-01-07 | 2 st.

Vikström Sten
Orres, Karleby

2017-04-01 | 1 st.

Vikström Sten
Orres, Karleby

2017-03-21 | 4 st.

Nyman Tobia
Brännkärrstigen 14, 68410 Nedervetil

Page 1 of 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • >>
  • Last