Ortolansparv

Ortolansparven är en flyttfågel som anlänt under perioden 1-22 maj, med ett medianvärde  den 20 maj, för vi har under de senaste säsongerna haft flera noteringar på just den dagen.  Häckade tidigare allmänt i byarna såsom bildens fågel i Palo, men numera är bara de bästa biotoperna i nejden bebodda och kryssnoteringarna självfallet få. Tidigaste notering: Göran Särs den 1 maj 2006 vid Särs i Terjärv.

2014-05-20 | 1 st.

Nyman Miika
Brännkärrstigen 14, 68410 Nedervetil

2012-05-18 | 1 st.

Nyman Tobia
Brännkärrvägen 84, 68410 Nedervetil

Page 1 of 1