Pärluggla

Pärlugglan förekommer året om i vår nejd.  Den häckar i överåriga spillkråkhål och holkar. De flesta pärlugglorna (65 %) har kryssats i samband med spelsäsongen under vårvintern från januari - april och de resterande i samband med vandringssäsongen under augusti - oktober. Under lugna nätter kan hanens spel  höras på minst en kilometers avstånd. Pärlugglans spel har inletts under perioden 4 januari till 15 april, med ett medianvärde den 25 februari. Tidigaste notering: Lilian & Dan Vikström den 4 januari 2011 vid Borgsvägen 28 i Perho ådal.

2022-03-03 | 1 st.

Vikström Sten
Orres, Karleby

2022-02-14 | 1 st.

Finell Björn
Saariskatavägen 19, 68550 Öja

2021-08-11 | 2 st.

Vikström Sten
Orres, Karleby

2021-04-02 | 1 st.

Vikström Dan
Borgsvägen 28, 67400 Karleby

2020-08-17 | 1 st.

Vikström Sten
Orres, Karleby

2019-03-26 | 1 st.

Pihlajamäki Ann-Mari
Borgsvägen 24, 67400 Karleby

2019-03-16 | 1 st.

Vikström Sten
Borgsvägen 31, 67400 Karleby

2019-03-05 | 1 st.

Finell Björn
Saariskatavägen 19, 68550 Öja

2019-02-28 | 1 st.

Dahlskog Östen
Norrbyvägen 30, 68500 Kronoby

2019-02-19 | 1 st.

Vikström Dan
Borgsvägen 28, 67400 Karleby

2018-03-17 | 1 st.

Vikström Sten
Orres, Karleby

Page 1 of 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • >>
  • Last