Pilfink

Tidigare okänd art i Karlebynejden, men den har snabbt etablerat sig och kryssas numera året om i samma utsträckning som gråsparven. Över hälften (55 %) av våra kryssnoteringar infaller redan i januari månad och speciellt Björkbacka i Såka har i flera års tid uppvisat många pilfinkar (34 ex. den 1 januari 2011). Under hösten verkar pilfinkarna röra på sig, för 13 % av våra noteringar kan tillskrivas perioden oktober - november.

2020-01-01 | 8 st.

Skog Karin
Sandbackavägen 203, 68410 Nedervetil

2019-04-11 | 2 st.

Cygnel Marianne
Storgatan 41 A 3, 67100 Karleby

2019-04-11 | 2 st.

Cygnel Marianne
Storgatan 41 A 3, 67100 Karleby

2019-04-09 | 1 st.

Lidsle Håkan
Lidslevägen 4, 67400 Karleby

2019-04-07 | 2 st.

Hallman Stina
Krukmakarvägen 13, 68500 Kronoby

2019-03-29 | 10 st.

Backman Marianne
Mjosundsvägen 121, 68550 Öja

2019-03-25 | 2 st.

Finell Björn
Saariskatavägen 19, 68550 Öja

2019-03-25 | 2 st.

Södergård Håkan
Rödsövägen 109, 67400 Karleby

2019-03-17 | 1 st.

Lidsle Håkan
Lidslevägen 4, 67400 Karleby

2019-02-27 | 2 st.

Vikström Sten
Orres, Karleby

2019-01-02 | 1 st.

Skog Karin
Sandbackavägen 203, 68410 Nedervetil

Page 1 of 7
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • >>
  • Last