Pilfink

Tidigare okänd art i Karlebynejden, men den har snabbt etablerat sig och kryssas numera året om i samma utsträckning som gråsparven. Över hälften (55 %) av våra kryssnoteringar infaller redan i januari månad och speciellt Björkbacka i Såka har i flera års tid uppvisat många pilfinkar (34 ex. den 1 januari 2011). Under hösten verkar pilfinkarna röra på sig, för 13 % av våra noteringar kan tillskrivas perioden oktober - november.

2020-05-10 | 1 st.

Lidsle Håkan
Lidslevägen 4, 67400 Karleby

2020-05-09 | 3 st.

Cygnel Marianne
Storgatan 41 A 3, 67100 Karleby

2020-03-27 | 2 st.

Hallman Stina
Krukmakarvägen 13, 68500 Kronoby

2020-03-25 | 4 st.

Dahlskog Östen
Norrbyvägen 30, 68500 Kronoby

2020-03-07 | 1 st.

Vikström Sten
Orres, Karleby

2020-03-06 | 2 st.

Pihlajamäki Ann-Mari
Borgsvägen 24, 67400 Karleby

2020-01-03 | 15 st.

Nyman Tobia
Brännkärrstigen 14, 68410 Nedervetil

2020-01-01 | 8 st.

Skog Karin
Sandbackavägen 203, 68410 Nedervetil

2019-04-11 | 2 st.

Cygnel Marianne
Storgatan 41 A 3, 67100 Karleby

2019-04-11 | 2 st.

Cygnel Marianne
Storgatan 41 A 3, 67100 Karleby

2019-04-09 | 1 st.

Lidsle Håkan
Lidslevägen 4, 67400 Karleby

Page 1 of 7
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • >>
  • Last