Pilfink

Tidigare okänd art i Karlebynejden, men den har snabbt etablerat sig och kryssas numera året om i samma utsträckning som gråsparven. Över hälften (55 %) av våra kryssnoteringar infaller redan i januari månad och speciellt Björkbacka i Såka har i flera års tid uppvisat många pilfinkar (34 ex. den 1 januari 2011). Under hösten verkar pilfinkarna röra på sig, för 13 % av våra noteringar kan tillskrivas perioden oktober - november.

2019-01-02 | 1 st.

Skog Karin
Sandbackavägen 203, 68410 Nedervetil

2018-04-25 | 1 st.

Finell Björn
Saariskatavägen 19, 68550 Öja

2018-03-20 | 4 st.

Hallman Stina
Krukmakarvägen 13, 68500 Kronoby

2018-03-17 | 2 st.

Södergård Håkan
Rödsövägen 109, 67400 Karleby

2018-01-06 | 1 st.

Skog Karin
Sandbackavägen 203, 68410 Nedervetil

2018-01-01 | 3 st.

Nyman Tobia
Brännkärrstigen 14, 68410 Nedervetil

2017-03-05 | 1 st.

Södergård Håkan
Rödsövägen 109, 67400 Karleby

2017-01-11 | 2 st.

Skog Karin
Sandbackavägen 203, 68410 Nedervetil

2017-01-01 | 10 st.

Nyman Tobia
Brännkärrstigen 14, 68410 Nedervetil

2016-10-01 | 2 st.

Lidsle Håkan
Lidslevägen 4, 67400 Karleby

2016-04-16 | 2 st.

Kotka Nils
Brudskär, Karleby

Page 1 of 6
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • >>
  • Last