Pilfink

Tidigare okänd art i Karlebynejden, men den har snabbt etablerat sig och kryssas numera året om i samma utsträckning som gråsparven. Över hälften (55 %) av våra kryssnoteringar infaller redan i januari månad och speciellt Björkbacka i Såka har i flera års tid uppvisat många pilfinkar (34 ex. den 1 januari 2011). Under hösten verkar pilfinkarna röra på sig, för 13 % av våra noteringar kan tillskrivas perioden oktober - november.

2019-03-25 | 2 st.

Södergård Håkan
Rödsövägen 109, 67400 Karleby

2019-03-17 | 1 st.

Lidsle Håkan
Lidslevägen 4, 67400 Karleby

2019-02-27 | 2 st.

Vikström Sten
Orres, Karleby

2019-01-02 | 1 st.

Skog Karin
Sandbackavägen 203, 68410 Nedervetil

2019-01-01 | 1 st.

Johansson Håkan
Ringvägen 17, 68870 Edsevö

2018-04-25 | 1 st.

Finell Björn
Saariskatavägen 19, 68550 Öja

2018-03-20 | 4 st.

Hallman Stina
Krukmakarvägen 13, 68500 Kronoby

2018-03-17 | 2 st.

Södergård Håkan
Rödsövägen 109, 67400 Karleby

2018-01-06 | 1 st.

Skog Karin
Sandbackavägen 203, 68410 Nedervetil

2018-01-01 | 3 st.

Nyman Tobia
Brännkärrstigen 14, 68410 Nedervetil

2017-03-05 | 1 st.

Södergård Håkan
Rödsövägen 109, 67400 Karleby

Page 2 of 7
 • First
 • <<
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • >>
 • Last