Pilfink

Tidigare okänd art i Karlebynejden, men den har snabbt etablerat sig och kryssas numera året om i samma utsträckning som gråsparven. Över hälften (55 %) av våra kryssnoteringar infaller redan i januari månad och speciellt Björkbacka i Såka har i flera års tid uppvisat många pilfinkar (34 ex. den 1 januari 2011). Under hösten verkar pilfinkarna röra på sig, för 13 % av våra noteringar kan tillskrivas perioden oktober - november.

2015-03-22 | 4 st.

Sabel Maj-Britt
Fältskärsgatan 7, 67100 Karleby

2015-03-11 | 5 st.

Kotka Nils
Skräddaregatan 15, 67100 Karleby

2015-01-05 | 2 st.

Orava Siv
Krukmakarvägen 9, 68500 Kronoby

2015-01-04 | 2 st.

Ahlö Simon
Dalvägen 22, 67600 Karleby

2015-01-01 | 5 st.

Skog Karin
Sandbackavägen 203, 68410 Nedervetil

2015-01-01 | 1 st.

Hästbacka Doris
Nabbavägen 24, 68700 Terjärv

2014-04-11 | 2 st.

Kotka Nils
Brudskär, Karleby

2014-03-20 | 2 st.

Kotka Nils
Skräddaregatan 15, 67100 Karleby

2014-03-10 | 1 st.

Ahlö Simon
Dalvägen 22, 67600 Karleby

2014-02-28 | 2 st.

Orava Siv
Krukmakarvägen 9, 68500 Kronoby

2014-01-24 | 1 st.

Skog Karin
Sandbackavägen 203, 68410 Nedervetil

Page 4 of 7
 • First
 • <<
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • >>
 • Last