Pilfink

Tidigare okänd art i Karlebynejden, men den har snabbt etablerat sig och kryssas numera året om i samma utsträckning som gråsparven. Över hälften (55 %) av våra kryssnoteringar infaller redan i januari månad och speciellt Björkbacka i Såka har i flera års tid uppvisat många pilfinkar (34 ex. den 1 januari 2011). Under hösten verkar pilfinkarna röra på sig, för 13 % av våra noteringar kan tillskrivas perioden oktober - november.

2013-01-06 | 1 st.

Ahlö Simon
Dalvägen 22, 67600 Karleby

2013-01-03 | 7 st.

Skog Karin
Sandbackavägen 203, 68410 Nedervetil

2013-01-01 | 1 st.

Hästbacka Doris
Nabbavägen 24, 68700 Terjärv

2013-01-01 | 1 st.

Nyman Miika
Brännkärrstigen 14, 68410 Nedervetil

2013-01-01 | 9 st.

Björk Johnny
Tyllivägen 9, 67600 Karleby

2012-10-09 | 1 st.

Vikström Sten
Borgsvägen 31, 67400 Karleby

2012-10-08 | 4 st.

Kortell Åke
Öjavägen 604, 68550 Öja

2012-05-16 | 1 st.

Cygnel Marianne
Storgatan 41 A 3, 67100 Karleby

2012-02-25 | 3 st.

Kotka Nils
Skräddaregatan 15, 67100 Karleby

2012-02-01 | 1 st.

Skog Karin
Sandbackavägen 203, 68410 Nedervetil

2012-01-29 | 1 st.

Finell Björn
Saariskatavägen 19, 68550 Öja

Page 6 of 7
 • First
 • <<
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • >>
 • Last