Pilfink

Tidigare okänd art i Karlebynejden, men den har snabbt etablerat sig och kryssas numera året om i samma utsträckning som gråsparven. Över hälften (55 %) av våra kryssnoteringar infaller redan i januari månad och speciellt Björkbacka i Såka har i flera års tid uppvisat många pilfinkar (34 ex. den 1 januari 2011). Under hösten verkar pilfinkarna röra på sig, för 13 % av våra noteringar kan tillskrivas perioden oktober - november.

2012-01-28 | 3 st.

Orava Siv
Krukmakarvägen 9, 68500 Kronoby

2012-01-07 | 1 st.

Ahlö Simon
Dalvägen 22, 67600 Karleby

2012-01-01 | 17 st.

Björk Johnny
Juukkovägen 241, 67100 Karleby

2012-01-01 | 1 st.

Hästbacka Doris
Nabbavägen 24, 68700 Terjärv

2012-01-01 | 1 st.

Nyman Miika
Brännkärrvägen 84, 68410 Nedervetil

2007-04-02 | 1 st.

Finell Björn
Saariskatavägen 19, 68550 Öja

Page 7 of 7
  • First
  • <<
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7