Pilgrimsfalk

Pilgrimsfalken är en mytomspunnen flyttfågel som anländer i april, varvid den blivit kryssad under perioden 19-30 april.  Noteringarna gäller sannolikt genomflyttare som häckar i norr, för den har inte återvänt till våra myrmarker med någon stor brådska trots att vi med glädje konstaterat att några häckande par etablerat sig. Tidigaste observation:  Gunni-Maj & Johnny Björk den 19 april 2014 vid Tyllivägen 9 i Kaustar.

2014-04-19 | 1 st.

Björk Johnny
Tyllivägen 9, 67600 Karleby

Page 1 of 1