Praktejder

Praktejdern är en ishavsfågel som häckar i ost och övervintrar längs den norska kusten.  I undantagsfall flyger praktejdrar även ner till östersjöområdet.  Under år 2010 upptäcktes 30 exemplar i finska farvatten.  Ej noterad i gårdsplanskryssningen.

Page 1 of 1