Prutgås

Prutgåsen är en liten ishavsgås som häckar långt i ost.  Uppträder under flyttider även i vår trakt som genomflyttare.  Ej noterad i gårdsplanskryssningen.

Page 1 of 1