Pungmes

Pungmesen håller på att etablera sig som häckfågel i frodiga vassvikar vid sydkusten.  Det förekommer även enstaka observationer av arten utmed västkusten.  Under år 2010 gjordes totalt 14 observationer i vårt land.  Ej noterad i gårdsplanskryssningen.

Page 1 of 1