Fågelart

Medlemmar

Ringtrast

Ringtrasten är en flyttfågel som anlänt under perioden 19 april till 9 maj, i snitt den 1 maj.  Alla fåglar i vår trakt är genomflyttare på väg upp till bergsområdena i norr.  Rastande fåglar vistas kring vinbärsbuskarna i likhet med koltrastar. Tidigaste notering: Gunni-Maj & Johnny Björk den 19 april 2006 vid Björkbacka i Såka.

2019-05-13 | 1 st.

Vikström Dan
Borgsvägen 28, 67400 Karleby

2019-05-02 | 1 st.

Björk Benjamin
Tyllivägen 9, 67600 Karleby

2018-05-01 | 1 st.

Kangas Markku
Rödsövägen 110, 67400 Karleby

2018-04-30 | 1 st.

Södergård Håkan
Rödsövägen 109, 67400 Karleby

2017-05-09 | 1 st.

Ahlskog Martin
Riippavägen 60, 68410 Nedervetil

2015-10-04 | 1 st.

Hästbacka Doris
Nabbavägen 24, 68700 Terjärv

Page 1 of 1