Fågelart

Medlemmar

Rödstrupig piplärka

Den rödstrupiga piplärkan är en flyttfågel som häckar på gräsmarker uppe i norr och uppträder som genomflyttare i nejden i maj-juni.  Rastande fåglar brukar ibland upptäckas på strandängar. Ej noterad i gårdsplanskryssningen.

Page 1 of 1