Fågelart

Medlemmar

Rördrom

Rördrommen är en flyttfågel som anlänt under perioden 30 april till 27 maj, i snitt den 9 maj.  Spellätet är en basal " mistlur " som kan uppfattas på flera kilometers avstånd.  Vassar som lett till gårdsplansnoteringar finns vid  Rekijärv, Hällörsfjärden och fladorna ute i Öja. Tidigaste notering: Simon Ahlö den 30 april 2008 på Kåtölandet i Öja.

2017-09-24 | 1 st.

Vikström Sten
Orres, Karleby

2013-05-18 | 1 st.

Hästbacka Doris
Nabbavägen 24, 68700 Terjärv

Page 1 of 1