Fågelart

Medlemmar

Rörsångare

Rörsångaren är en flyttfågel som anländer i maj och häckar i många vassbestånd i landets södra delar, på lämpliga platser även i vassvikar utmed Bottenviken.  I gårdsplanskryssningen noterad av Nisse Kotka i strandvassarna på Brudskär.

Page 1 of 1