Fågelart

Medlemmar

Roskarl

Roskarlen är en flyttfågel som anländer i maj till sina häckplatser ute på kobbar och skär.  Iakttagelserna i gårdsplanskryssningen har oftast härstammat från Munsö, Lillgrundet i Öja och gällt både häckningar och rastande fåglar på återflyttning i juli.

2014-07-14 | 1 st.

Hallman Bo
Munsö Lillgrundet, Öja

2013-07-27 | 1 st.

Hallman Bo
Munsö Lillgrundet, Öja

2012-07-13 | 1 st.

Hallman Bo
Munsö Lillgrundet, Öja

Page 1 of 1