Fågelart

Medlemmar

Sidensvans

Sidensvansen uppträder i nejden året om, men lever rätt tillbakadragen under häckningstid.  Typisk gårdsplansfågel under höstar med god tillgång på rönnbär.  Sidensvansar som vandrat söderut dyker upp när de återvänder under våren och blir kryssade under perioden 12 april till 4 maj, i snitt den 24 april.

2020-03-06 | 18 st.

Cygnel Marianne
Storgatan 41 A 3, 67100 Karleby

2020-02-16 | 12 st.

Pihlajamäki Ann-Mari
Borgsvägen 24, 67400 Karleby

2020-02-03 | 80 st.

Vikström Sten
Puntusvägen 31, 67400 Karleby

2019-10-08 | 30 st.

Cygnel Marianne
Storgatan 41 A 3, 67100 Karleby

2019-10-03 | 4 st.

Skog Karin
Sandbackavägen 203, 68410 Nedervetil

2019-10-01 | 4 st.

Hallman Stina
Krukmakarvägen 13, 68500 Kronoby

2019-09-24 | 5 st.

Vikström Sten
Orres, Karleby

2019-07-18 | 1 st.

Hallman Bo
Munsö Lillgrundet, Öja

2019-05-04 | 3 st.

Finell Björn
Saariskatavägen 19, 68550 Öja

2019-04-25 | 7 st.

Cygnel Marianne
Storgatan 41 A 3, 67100 Karleby

2019-04-25 | 7 st.

Cygnel Marianne
Storgatan 41 A 3, 67100 Karleby

Page 1 of 6
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • >>
  • Last