Fågelart

Medlemmar

Sillgrissla

Sillgrisslan är en flyttfågel  som häckar i Bottniska viken på svenska sidan, vilket innebär att den sporadiskt även kan upptäckas i våra farvatten.  Ej noterad i gårdsplanskryssningen.

Page 1 of 1