Fågelart

Medlemmar

Sjöorre

Sjöorren är en flyttfågel som visat upp sig under perioden 6-17 maj, med medianen 13 maj.  Alla vårnoteringar är gjorda vid Heimsjön (Doris & Hans Hästbacka vid Nabbavägen 24) i Terjärv. Den tidigaste noteringen inföll våren 2006.  Sjöorren häckar i insjöar i Lappland, sporadiskt även ner mot våra trakter. Ute till havs har Bo Hallman noterat sjöorrar vid Munsö Lillholmen 2015-16.

2018-07-14 | 1 st.

Hallman Bo
Munsö Lillgrundet, Öja

2016-07-12 | 2 st.

Hallman Bo
Munsö Lillgrundet, Öja

2015-08-01 | 4 st.

Hallman Bo
Munsö Lillgrundet, Öja

2014-05-11 | 19 st.

Hästbacka Doris
Nabbavägen 24, 68700 Terjärv

Page 1 of 1