Fågelart

Medlemmar

Skäggmes

Skäggmesen är en art som ryckt fram med stormsteg under de senaste decennierna och det verkar finnas en liten lokal population året om även i nejdens vassar.  Ej noterad i gårdsplanskryssningen.

Page 1 of 1