Fågelart

Medlemmar

Skärpiplärka

Skärpiplärkan är en flyttfågel som häckar utmed våra kuster på de yttersta kobbarna och skären, men beståndet når nätt och jämnt upp till vår skärgård.  Ej noterad i gårdsplanskryssningen. Bildens fågel är en vattenpiplärka som brukar anses vara en sydlig ras av skärpiplärka.

Page 1 of 1