Fågelart

Medlemmar

Skärsnäppa

Skärsnäppan häckar utmed den skandinaviska bergskedjan och söker sig under hösten ner till  den yttre skärgårdens klippiga och steniga stränder.  Observeras varje höst på Tankar och övervintrar ibland kring Åland.  Ej noterad i gårdsplanskryssningen.

Page 1 of 1