Fågelart

Medlemmar

Småfläckig sumphöna

Den småfläckiga sumphönan är en flyttfågel som anländer i maj.  Spellätet är ett lustigt smackande läte, men själva fågeln är svår att få syn på.  I gårdsplanskryssningen har vi en vårnotering den 19 maj 2010 (Hans Fagernäs vid Flakabackviken i Terjärv).  Hans har dessutom lyckats kryssa den småfläckiga i juli månad 2008.

Page 1 of 1