Fågelart

Medlemmar

Smalnäbbad simsnäppa

Den smalnäbbade simsnäppan är en flyttfågel som till övervägande del häckar på våta myrar uppe i Lappland, men en minoritet häckar även i skärgården utmed Bottenvikens kust.  Ej noterad i gårdsplanskryssningen.

Page 1 of 1