Fågelart

Medlemmar

Småsnäppa

Småsnäppan är en flyttfågel som häckar på tundran utmed ishavskusten.  Flyttar genom vår nejd i maj-juni.  Uppträder dock i likhet med andra vadare talrikare under återflyttningen i juli-augusti. Ej noterad i gårdsplanskryssningen.

Page 1 of 1