Fågelart

Medlemmar

Småtärna

Småtärnan är en flyttfågel som anländer i maj.  Den häckar regelbundet på några platser utmed Bottenviken och för oss är Kalajoki den kändaste.  Ej påvisad i gårdsplanskryssningen.   

Page 1 of 1