Fågelart

Medlemmar

Sommargylling

Sommargyllingen är en flyttfågel som häckar i vårt lands sydöstra del.  Ibland förirrar den sig även till vår trakt, men den är ej påvisad i gårdsplanskryssningen.

2019-06-06 | 1 st.

Vikström Dan
Borgsvägen 28, 67400 Karleby

Page 1 of 1