Fågelart

Medlemmar

Sommargylling

Sommargyllingen är en flyttfågel som häckar i vårt lands sydöstra del.  Ibland förirrar den sig även till vår trakt, men den är ej påvisad i gårdsplanskryssningen.

Page 1 of 1