Fågelart

Medlemmar

Stäpphök

Stäpphöken är en flyttfågel som upprepade gånger har påvisats häckande i vårt land under de senaste åren.  Under år 2010 noterades officiellt 74 observationer men ingen säker häckning.  Ej noterad i gårdsplanskryssningen.

Page 1 of 1