Fågelart

Medlemmar

Stäppsångare

Stäppsångaren är en sydostlig art som verkar ha fått ett grepp som häckfågel i vårt land under senare år.  Stäppsångare används som officiellt svenskt namn i den färska fågelatlasen, men tidigare har vi lärt känna fågeln som både gråsångare och liten gulsångare !

Page 1 of 1