Fågelart

Medlemmar

Stenknäck

Stenknäcken är en flyttfågel som anländer i mars till april, men den uppträder mycket sparsamt utmed västkusten.  I gårdsplanskryssningen har Inger Brandt-Hakala påvisat  stenknäckar på sin gårdsplan i Kauko under häckningstid i maj och juni 2007-08.  En motvarande notering gjordes i maj 2016  av Carita & Åke Kortell vid Öjavägen 604 i Öja.  Vår enda vårnotering: Doris Hästbacka den 19 april 2016 vid Nabbavägen 24 i Terjärv.

2021-07-10 | 2 st.

Finell Björn
Saariskatavägen 19, 68550 Öja

2021-05-28 | 2 st.

Vikström Dan
Borgsvägen 28, 67400 Karleby

2021-05-25 | 2 st.

Lidsle Håkan
Lidslevägen 4, 67400 Karleby

2021-04-18 | 1 st.

Pihlajamäki Ann-Mari
Borgsvägen 24, 67400 Karleby

2019-05-03 | 1 st.

Björk Benjamin
Tyllivägen 9, 67600 Karleby

2017-07-01 | 1 st.

Lidsle Håkan
Lidslevägen 4, 67400 Karleby

2016-05-24 | 1 st.

Kortell Åke
Öjavägen 604, 68550 Öja

2016-04-19 | 1 st.

Hästbacka Doris
Nabbavägen 24, 68700 Terjärv

Page 1 of 1