Fågelart

Medlemmar

Större korsnäbb

Den större korsnäbben är specialiserad på tallfrön och påträffas därför oftast på rätt magra tallåsar.  Häckar under vårvintern och är under den perioden ljudlig.  Den har kraftigare flyktläten än sina mindre släktingar men blir rätt sällan kryssad.

2021-02-28 | 1 st.

Vikström Sten
Orres, Karleby

2021-02-13 | 2 st.

Vikström Dan
Borgsvägen 28, 67400 Karleby

2020-05-26 | 2 st.

Vikström Sten
Puntusvägen 31, 67400 Karleby

2019-01-04 | 2 st.

Vikström Sten
Borgsvägen 31, 67400 Karleby

2018-04-15 | 5 st.

Vikström Sten
Orres, Karleby

2017-03-15 | 1 st.

Vikström Sten
Orres, Karleby

2016-03-06 | 5 st.

Vikström Sten
Orres, Karleby

2015-05-08 | 2 st.

Vikström Sten
Orres, Karleby

2014-03-15 | 1 st.

Vikström Sten
Borgsvägen 31, 67400 Karleby

2013-04-18 | 1 st.

Vikström Sten
Orres, Karleby

2012-10-09 | 1 st.

Vikström Sten
Orres, Karleby

Page 1 of 1