Fågelart

Medlemmar

Större skrikörn

Den större skrikörnen är en flyttfågel som regelbundet uppträder i Finland.  Under år 2010 noterades c:a 25 observationer.  I norra Österbotten har ett par häckat under ett antal år och även fått ut ungar.  Ej noterad i gårdsplanskryssningen.

Page 1 of 1