Fågelart

Medlemmar

Stripgås

Stripgåsen är en i raden av parkfåglar som förvildats och börjat etablera sig på olika håll.  De första häckningarna är påvisade även i vårt land.  Ej noterad i gårdsplanskryssningen.

Page 1 of 1