Fågelart

Medlemmar

Strömstare

Strömstaren är en fågel som man oftast påträffar i vår trakt vid öppna små bäckar vintertid.  Den har sporadiskt påvisats häckande även i Österbotten, men som regel återvänder fåglarna till fjällbäckar när våren kommer.  Ej noterad i gårdsplanskryssningen.

Page 1 of 1