Fågelart

Medlemmar

Strömstare

Strömstaren är en fågel som man oftast påträffar i vår trakt vid öppna små bäckar vintertid.  Den har sporadiskt påvisats häckande även i Österbotten, men som regel återvänder fåglarna till fjällbäckar när våren kommer.  Ej noterad i gårdsplanskryssningen.

2019-04-06 | 1 st.

Vikström Dan
Borgsvägen 28, 67400 Karleby

Page 1 of 1