Fågelart

Medlemmar

Svärta

Svärtan är en flyttfågel som anlänt under perioden 25 april till 25 maj, med mediannoteringen 15 maj, men den är svårkryssad i gårdsplanskryssningen. Tidigaste notering: Carita & Åke Kortell den 25 april 2007 vid Kåtöskatan i Öja.

2020-07-14 | 1 st.

Hallman Bo
Munsö Lillgrundet, Öja

2018-08-06 | 2 st.

Hallman Bo
Munsö Lillgrundet, Öja

2016-07-10 | 2 st.

Hallman Bo
Munsö Lillgrundet, Öja

2013-05-20 | 1 st.

Hästbacka Doris
Nabbavägen 24, 68700 Terjärv

Page 1 of 1