Fågelart

Medlemmar

Svarthakad buskskvätta

Den svarthakade buskskvättan är en flyttfågel med ostlig utbredning och påträffas regelbundet men sparsamt i vårt land.  Under år 2010 gjordes 8 observationer.  Ej noterad i gårdsplanskryssningen.

Page 1 of 1